Премини към съдържанието

Условия за ползване

Онлайн система за кореспонденция между служителите на Напоителни Системи ЕАД.

С регистрацията си в онлайн системата за кореспонденция на Напоителни Системи ЕАД, служителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1. Да не предоставя данните си за вход при никакви условия.

2. Да не споделя вътрешна информация на лица, които не са служители на Напоителни Системи ЕАД.